ต่อวีซ่าทำงาน

ข้อดีของการไปทำงานต่างประเทศแบบถูก “กฎหมาย”

ปัจจุบันนั้นในการทำงานต่างประเทศนั้นจะมีทั้งการไปทำงานแบบ ถูกฎหมาย โดยการไปทงานด้วยการขอวีซ่า  และ เมื่อหมดอายุ นั้นเราสามารถี่จะ ต่อวีซ่าทำงาน ได้ด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะทำงานได้ต่อ  และ นอกจากนั้นการไปทงานแบบผิดกฎหมาย หรือ การลักลอบเข้าไปทำงาน เป็นอีกหนึ่งในวิธีที่ทั้งผิดกฎหมาย และ มีความเสี่ยงอย่างมาก ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าการไปทำงานแลลมีวีซ่า และ ทำงานแบบถูกกฎหมายนั้นจะมีข้อดีอย่างไรบ้าง  

มีสวัสดิการในทุก ๆ เรื่อง  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “สวัสดิการ” ในการทำงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อดีของการทำงานอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการการลากิจ ลาป่วย หรือ สวัสดิการพักรักษาตัว และ ยังมีสวัสดิการที่หลากหลายอย่างมาก ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าในการไปทำงานแบบถูกกฎหมายนั้นจะดีกว่าการไปทำงานแบบผิดกฎหมายอย่างแน่นอน   

มั่นใจในความปลอดภัย  

ในเรื่องของความปลอดภัยเองก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งในการไปทำงานนั้นหากว่าเรานั้นไปทำงานแบบถูกกฎหมาย นั้นเรามั่นใจได้เลยว่าหากว่าเกิดปัญหาใด ๆก็ตาม เราสามารถที่จะแจ้งความได้ทันที งจะช่วยรับรองในเรื่องขอวความปลอดภัยได้ดีมากยิ่งขึ้น และ ที่สำคัญนั้นจะทำให้เรานั้นมั่นใจในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น และ ยังทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน  

ไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ  

การทำงานโดยการมี  ใยรับรองการทำงาน หรือ วีซ่าในการทำงานนั้นจะช่วยให้เรานั้นมั่นใจได้ว่าในการทำงานของเรานั้นไม่ต้อง ๆ ซ่อน ๆ เลยเพราะว่าจะสามารถที่จะทำงานได้จนหมดอายุสัญญา และ ที่สำคัญนั้นถ้าหากว่าหมดสัญญา เราก็สามารถที่จะเริ่มทำงานได้อีกด้วยการต่อวีซ่าทำงาน ทำให้เรานั้นสามารถทำงานได้ต่อ  แต่ถ้าหากว่าเรานั้นไปทำงานแบบผิดกฎหมาย นั้นจะทำให้เรานั้นจะต้องอยู่แบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสียในการทำงานแบบผิดกฎหมายนั้นเอง  

มีที่ทำงานอย่างแน่นอน  

อีกเรื่องที่เป็นข้อดีอย่างมาก เลยนั้นคือในเรื่องของ “การที่มีที่ทำงานอย่างแน่นอน”  ซึ่งการไปทำงานแบบ ผิดกฎหมายนั้น  อาจจะทำให้เรานั้นไม่มีที่ทำงานอย่างแน่นอน  แต่ว่าหากว่าเรานั้นไปทำงานแบบถูกฎหมายนั้นจะช่วยให้เรานั้นมั่นใจได้ว่าในการทำงานนั้น เราจะมีที่ทำงานอย่างแน่นอน พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ถูกหลอก เพราะว่ามีการรังรองจากรมแรงงาน และทำให้เรานั้นไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่ทำงานอย่างแน่นอน  

ได้รับค่าจ้าง ตามข้อตกลง  

ในเรื่อของ ค่าจ้างก็เป็นอีกหนึ่งในข้อดีอย่างมาก เพราะว่าหลากหลายคนนั้นที่ไปทำงานแบบผิดกฎหมาย นั้นมีหลากหลายครั้งที่ได้ค่าจ้างไม่ครบตามสัญญา เพราะว่าไม่มีการรับรองตามกฎหมาย ดังนั้นการไปทำงานแบบถูกกฎหมาย นั้นจึงมั่นใจได้อย่างแน่นอน  

ดังนั้นจะเห็นว่าการไปทำงานแบบถูกกฎหมายนั้นจะมีข้อดีอย่างมาก  ซึ่งจะเห็นว่าเรื่องเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากดังนั้นการไป่ทำงานแบบถูกฎหมายนั้นจะช่วยเราได้มากกว่าอย่างมาก และ ปลอดภัยกว่าการที่เรานั้นไปทำงานแบบผิดกฎหมาย